# Testowanie

Aby przetestować kod framework testowy powinien być dodany do projektu. Jako że vert.x zapewnia vert.x unit (opens new window), możemy łatwo dodać testy:

npm install @vertx/unit --save-dev # LUB yarn add -D @vertx/unit

# zapewnia że es4x pobierze dependencje inne niż npm
npm install # LUB yarn

# Pisanie testów

Pisanie testów powinno się odbywać przy zachowaniu tych samych zasad, co przy tworzeniu kodu w każdym innym programie JavaScript. Ustaloną konwencją jest używanie sufixa do testowania kodu prosto z podstawowego skryptu.

Podczas pracy z vert.x unit, testy powinny być pogrupowane w suity i główna suita powinna rozpoczynać proces testowania. Na przykład:

import { TestSuite } from '@vertx/unit';

const suite = TestSuite.create("the_test_suite");

suite.test("my_test_case", function (context) {
  var s = "value";
  context.assertEquals("value", s);
});

suite.run();

# Puszczanie testów

> npm test

Ta komenda zamienia domyślną operację npm poprzez odpalenie aplikacji na JVM runtime.

Running: java ...
Begin test suite the_test_suite
Begin test my_test_case
Passed my_test_case
End test suite the_test_suite , run: 1, Failures: 0, Errors: 0

WARNING

Aby uruchomić testy za pomocą npm/yarn skrypt test musi być obecny w pliku package.json:
 {
   ...
  "scripts" : {
    "test" : "es4x test index.test.js",
    ...
}