# Shell

Zdarzają się sytuacje gdzie posiadanie REPLa lub shella może być przydatne. ES4X zapewnia taką funkcjonalność poprzez wywołanie komendy:

$ npm run "js:>"

js:>

I teraz możesz korzystać z REPL. Na przykład:

js:> require('./index.js');
Server listening at: http://localhost:8080/

js:>

Shell może być również uruchamiany bez npm korzystając z wykonywalnego jara es4x-launcher.

java -jar es4x-launcher.jar run "js:>"

Uruchomiona powłoka będzie dostępna by wykonać kod ze wszystkimi komponentami dostępnymi w classpath.

WARNING

REPL nie będzie w stanie używać referencji do modułów MJS jako że te są wyliczane w trakcie inicjalizacji.