# Uruchomienie

Aplikacja ES4x powinna stworzyć es4x-launcher podczas instalacji npm. Jeśli launcher nie jest obecny uruchom:

npm install # LUB yarn

TIP

Launcher powinien się pojawić w folderze node_modules/.bin/es4x-lancher.*.

Od tego momentu uruchomienie aplikacji wykonywać się bedzie po wywołaniu:

npm start # LUB yarn start

Ta komenda zamienia domyślną operację npm poprzez uruchomienie aplikacji na JVM runtime. Przy użyciu komendy z projektem Hello World output powinien wyglądać następująco:

Server listening at: http://localhost:8080/
Succeeded in deploying verticle

Teraz możesz wchodzić w interakcje z aplikacją przez przeglądarkę lub z pomocą klienta http:

> curl localhost:8080

Hello from Vert.x Web!

# Uruchamianie bez npm/yarn

Podczas deployowania aplikacji na produkcję może być naturalnym nie bundlowanie menadżera pakietów razem z aplikacją. W takim przypadku podczas uruchamiania aplikacji nie używa się npm/yarn lecz:

./node_modules/.bin/es4x-launcher

TIP

Możliwa jest zmiana sposobu startowania aplikacji, po wiecej sięgnij do:

./node_modules/.bin/es4x-launcher -help

# Skalowanie liczby verticle

Skalowanie liczby verticle (które w niektórych przypadkach zwiększają wydajność) może zostać wykonane za pomocą:

# number of verticles to use:
N=2 \
  ./node_modules/.bin/es4x-launcher -instances $N

TIP

Zazwyczaj zwiększenie liczby verticle do podwojonej liczby core dalej najlepszą wydajność.

# Grupowanie

Tak samo jak liczba verticle, aplikacja ES4X może zostać zgrupowana za pomocą:

./node_modules/.bin/es4x-launcher -cluster

Aby dowiedzieć się więcej o grupowaniu przeczytaj oficjalną dokumentację vert.x (opens new window).