# Polityki bezpieczeństwa

ES4X pozwala na uruchomienie aplikacji w całkowicie bezpiecznym sandboxie. Tak samo jak deno (opens new window), ES4X pozwala na izolację aplikacji. Technologia stojąca za tą możliwością to JVM security manager (opens new window). Menadżerowie bezpieczeństwa byli tymi, którzy izolowali stary kod Applet od dostępu na maszynie host. Są oni bardziej drobiazgowi od tego, co można dzisiaj dostać od deno.

# Stworzenie security.policy (polityki bezpieczeństwa)

Aby stworzyć politykę bezpieczeństwa uruchom narzędzie es4x:

$ es4x security-policy

Creating a new 'security.policy' with full network access and
read-only IO access to the working directory.

Wygenerowany plik jest czystym szablonem, więc jeśli go otworzysz, to przeczytasz:

// Grant the following permissions to code that shall be executed from
// the node_modules/.lib/* directory
grant codeBase "file:\${user.dir}\${/}node_modules\${/}.lib\${/}*" {
 // vert.x will need full access to the temp dir.
 permission java.io.FilePermission "\${java.io.tmpdir}\${/}-", "read,write,delete";

 // the code should be able to read the JVM/GraalVM runtime libs
 permission java.io.FilePermission "\${java.home}", "read";
 permission java.io.FilePermission "\${java.home}\${/}..\${/}release", "read";
 permission java.io.FilePermission "\${java.home}\${/}-", "read";

 // applications are allowed to read all files from the CWD
 permission java.io.FilePermission "\${user.dir}\${/}-", "read";
 // uncomment the following to allow full read access
 //permission java.io.FilePermission "<<ALL FILES>>", "read";

 // Netty performs some reflection we need to allow it
 permission java.lang.reflect.ReflectPermission "suppressAccessChecks";

 // By default we allow all runtime permissions
 // users may want to restrict this further say for example to
 // deny access to environment variables, etc...
 permission java.lang.RuntimePermission "*";

 // ES4X setup a nice looking logger
 permission java.util.logging.LoggingPermission "control";

 // Allow full access to JVM system properties
 permission java.util.PropertyPermission "*", "read,write";

 // currently we allow all access to the network
 permission java.net.SocketPermission "*", "accept,connect,listen,resolve";
};

Ten szablon daje pełen dostęp do sieci i prawa tylko do odczyty dla wszystkich plików z CWD, skąd startuje aplikacja.

TIP

Kiedy znasz już wszystkie wymagane prawa dla Twojej aplikacji możesz zacząć zastrzegać je jeszcze bardziej!

WARNING

Mimo że ten szablon wygląda przyzwoicie jak na początek, pamiętaj, że CWD jest tylko do odczytu, więc np. jeśli będziesz uruchamiał serwer http, który pozwala na upload plików, to nie powiedzie się to, z racji tego, że Twoja aplikacja nie ma praw do zapisywania, oczywiście zdarzy się tak o ile pliki te nie będą zapisywane w folderze $TEMP tylko w innym miejscu.