# Logowanie

Logowanie jest bardzo popularną funkcjonalnością we wszystkich aplikacjach. ES4X nie implementuje loggera, w zamian korzystając z loggera zapewnianego przez JDK, znanego jako java util logging lub JUL. Nawet obiekt console jest z nim powiązany, więc możesz odłączyć konsolę od logowania na konkretnym poziomie runtime poprzez odpowiednią konfigurację.

Aby dostosować logowanie stwórz plik logging.properties z taką konfiguracją jaką potrzebujesz. Domyślna konfiguracja to:

handlers=java.util.logging.ConsoleHandler
java.util.logging.ConsoleHandler.formatter=io.reactiverse.es4x.jul.ANSIFormatter
java.util.logging.ConsoleHandler.level=FINEST

.level=INFO
io.reactiverse.level=INFO
io.vertx.level=INFO
com.hazelcast.level=INFO
io.netty.util.internal.PlatformDependent.level=SEVERE

Możesz zauważyć, że użyto tu dostosowanego formattera - ANSI color logger. Gdy jest on wyłączony wszystkie logi będą plain textem bez użycia kodów ANSI.

TIP

Aby logować wyłącznie ostrzeżenia i errory podczas działania programu, włączając w to te z obiektu console podnieś poziom w console handler.

Możesz przenosić logi do innych lokalizacji poprzez dodanie większej ilości handlerów.