# JARs

ES4X działa na JVm, więc dodawanie lub usuwanie jarów z Maven Central jest proste do dodania. Ta funkcjonalność jest przydatna np. kiedy potrzebujemy dodać biblioteki runtime, które nie mają swojego odpowiednika w npm lub są bibliotekami supportu. Na przykład w niektórych przypadkach możemy poprawić wydajność IO w vert.x poprzez dodanie native-transports (opens new window) do runtime.

{
 "name": "benchmark",
 "version": "0.12.0",
 "private": true,
 "main": "index.js",
 "dependencies": {
  "@vertx/core": "3.9.2"
 },
 "mvnDependencies": [
  "io.netty:netty-transport-native-epoll:jar:linux-x86_64:4.1.49.Final"
 ]
}

Poprzez dodanie tablicy mvnDependencies do package json, te dependencje zostaną dodane do aplikacji w czasie działania. Używany format jest identyczny do stosowanego w mavenie.

group:artifact[:type][:classifier]:version
 • group organizacja będąca właścicielem modułu
 • artifact moduł sam w sobie
 • type opcjonalny typ pliku
 • classifier opcjonalny klasyfikaor, który pozwala na rozrożnianie modułów ze wzgledu na ich okreslone role
 • version wersja modułu