# Moduły EcmaScript

Moduły EcmaScript są oficjalnym formatem modułów dla JavaScript. ESM są wspierane przez ES4X podczas używania jednej z dwóch opcji:

 • Początkowy skrypt ma rozszerzenie.mjs
 • Początkowy skrypt jest poprzedzony prefixem: mjs:

# Początkowy Skrypt

Na pierwszy rzut oka widać, że początkowy skrypt nie różni się za bardzo od skryptu commonjs, np. od index.mjs:

import { Router } from '@vertx/web';
import { someRoute } from './routes';

const app = Router.router(vertx);

app.route('/').handler(someRoute);

vertx.createHttpServer()
 .requestHandler(app)
 .listen(8080);

W tym przypadku someRoute jest importowany z pliku routes.mjs:

export function someRoute(ctx) {
 ctx.response()
  .end('Hello from ES4X!');
}

# Zgodność

Możesz zauważyć, że polecenia import w podstawowym skrypcie nie zawierają wspomnianego wcześniej rozszerzenia. Taki zapis wymagany jest aby zachować zgodność:


 import { Router } from '@vertx/web';
import { someRoute } from './routes';

// ...

Ta mała rozbieżność z oficjalną specyfikacją powoduje, że ES4X loader będzie szukał modułów w następującej kolejności:

 1. Szukanie pliku o nazwie: ./routes
 2. Szukanie pliku z sufixem .mjs: ./routes.mjs
 3. Szukanie pliku z sufixem .js: ./routes.js

WARNING

Podczas pracy z ESM funkcja require() nie jest dostępna!

# Pobieranie modułów

Możliwe jest również pobieranie modułów podczas działania programu. Ta funkcja nie jest określona w ES4X. Opiera się ona na oficjalnym loaderze modułów z GraalJS. Importowanie takich modułów nie jest trudne:

import { VertxOptions } from 'https://unpkg.io/@vertx/[email protected]/mod.mjs';

Aby wszystko działało poprawnie, należy przestrzegać kilku zasad:

 1. Moduły HTTP nie będą pobierane jeśli nie będzie zapewnionego menadżera bezpieczeństwa.
 2. Jeśli taki moduł ma swój odpowiednik jako moduł maven, to taki moduł NIE będzie pobierany.
 3. Pobieranie wykonywalnego kodu podczas działania programu może być kwestią związaną z bezpieczeństwem.

Oczywiście, mogą się zdarzyć przypadki, gdzie takie rozwiązanie będzie przydatne, np. aby uniknąć dependencji npm, kiedy kod nie jest publiczny.

WARNING

Pobrane moduły nie będą przetwarzać żadnych dependencji ani ich mavenowych odpowiedników.