# Εισαγωγή

Το ES4X είναι ένα μικρό runtime για EcmaScript >= 5 εφαρμογές που εκτελούνται σε graaljs (opens new window) με τη βοήθεια του vert.x (opens new window). Το JavaScript είναι η γλώσσα χρόνου εκτέλεσης, αλλά ** δεν ** χρησιμοποιεί το nodejs.

# Πως δουλεύει

Η ανάπτυξη εφαρμογών ES4X δεν διαφέρει από την ανάπτυξη οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής JavaScript. Το package.json αρχείο ορίζει ένα πρότζεκτ. Ένα πρότζεκτ χρησιμοποιηεί και πέρνει εξαρτήσεις από 2 διαφορετικές πηγές:

Το ES4X χρησιμοποιεί το GraalVM (opens new window) που είναι ένα polyglot runtime στο JVM. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατή η χρήση οποιασδήποτε γλώσσας JVM καθώς και JavaScript σε εφαρμογές.

Το Vert.x χρησιμοποιείται από το ES4X για να παρέχει ένα βελτιστοποιημένο event loop και βιβλιοθήκη IO υψηλής απόδοσης. Η χρήση Java από το JavaScript μπορεί να είναι κουραστική, καθώς δεν υπάρχει τρόπος για IDE να συνάγουν πληροφορίες τύπου ή API από προεπιλογή. Για το λόγο αυτό, το ES4X έχει δημοσιεύσει μερικά πακέτα στο npm που διευκολύνουν την ανάπτυξη παρέχοντας λίγη βοήθεια για την αντιστοίχιση του API Java σε JavaScript συν το πλήρες API ως TypeScript .d.ts αρχεία ορισμού.

# Εκτέλεση

Το ES4X ήταν το ταχύτερο JavaScript runtime σύμφωνα με το benchmark TechEmpower Frameworks Round #18 (opens new window). Το ES4X είναι το ταχύτερο σε όλες τις δοκιμές σε σύγκριση με τα JavaScript frameworks:

round-18-js

Το ES4X ήταν στα πρώτα 10 μεταξύ όλων των άλλων framework σε διάφορες δοκιμές, δείχνοντας καλύτερη απόδοση από τα πιο δημοφιλή πλαισίων JVM:

round-18-js